مجتمع فراوری سنگ بیشمار

توضیحات:

تولید کننده تراورتن،مرمریت و مرمر SIMEC

لینک محتوا: irqr.ir/bsc

مجتمع فراوری سنگ بیشمار کیوآرکد سیه و سفید