خانم فاطمه غیاثی

توضیحات:

نامزد ششمین دوره انتخاباتی شورای اسلامی شهر یزد کد (انتخاباتی 591) سفیر خدمت؛ شهر یزد به تو می اندیشد.

لینک محتوا: 

irqr.ir/ghiasi

کیو آر کد خانم فاطمه غیاثی