توضیحات:

آموزش و تولید انواع دستباف های فرش و گلیم

لینک محتوا: 

irqr.ir/goleghali

qr code گل قالی