صنایع تولیدی تـهران پـلیمر یـارا

توضیحات:

بزرگترین و تنها تولیدکننده انواع مخازن و وان های چندلایه آنتی باکتریال در ایران

لینک محتوا: 

irqr.ir/tpy

کیو آر کد صنایع تولیدی تـهران پـلیمر یـارا