تاسیسات گلخانه یاقوت همیشه سبز کویر ایساتیس

توضیحات:

مجری ساخت انواع گلخانه با سبک های مختلف و متدهای روز

لینک محتوا: 

irqr.ir/ysabz

کیو آر کد تاسیسات گلخانه یاقوت همیشه سبز کویر ایساتیس