مجتمع فراوری سنگ بیشمار

توضیحات:

تولید کننده تراورتن،مرمریت و مرمر SIMEC

لینک محتوا: irqr.ir/bsc