موسسه سینمایی خورشید تابناک کویر

توضیحات: موسسه سینمایی خورشید تابناک کویر

  • ساخت انواع تیزر، مستند، فیلم کوتاه و برگزاری ورکشاپ های تخصصی

لینک محتوا: irqr.ir/khorshid

موسسه سینمایی خورشید تابناک کویر - ساخت کیو آر کد برای اینستاگرام