شرکت گروه صنعتی مواد غذایی اسوه مهریز

توضیحات:

تنها تولید کننده آرد کنجد و بیسکویت حاوی آرد کنجد در ایران و تولید کننده روغن ارده و ارده ممتاز ایرانی و بیسکویت های رژیمی و میوه ای

لینک محتوا: 

irqr.ir/mazhan

کیو آر کد شرکت گروه صنعتی مواد غذایی اسوه مهریز