توضیحات:

مشاور و توزیع انواع فولادهای آلیاژی صنعتی واستیل وفلزات رنگی وآهن آلات وترانسمیسیون

لینک محتوا: 

irqr.ir/mebashi

qr code mebashi