فروشگاه های زنجیره ای حنانه

توضیحات:

بسته بندی و فرآوری انواع گوشت(مرغ ،ماهی،میگو ،کبک،بلدرچین،کبوتر، شتر مرغ)

لینک محتوا: 

irqr.ir/hananeh1

کیو آر کد فروشگاه های زنجیره ای حنانه