نگاه گستر ایمن

توضیحات:

اجراکننده پروژه های دولتی و شخصی- دوربینهای مداربسته؛ دزدگیر اماکن؛ اعلام حریق و تجهیزات شبکه

لینک محتوا: 

irqr.ir/ngi

دوربین مداربسته