بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه

توضیحات:

اولین مجموعه علمی و پژوهشی در خصوص مطالعات و برنامه های تخصصی مبتنی بر مفاهیم صحیفه سجادیه در سطح بین الملل

لینک محتوا: 

irqr.ir/bss

بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه