گروه کارخانجات سیرنگ

توضیحات:

تولید کننده انواع نخ های پلی استر

لینک محتوا: 

irqr.ir/sirang

کیو آر کد گروه کارخانجات سیرنگ