گروه فنی مهندسی یزد جام

توضیحات:

نوآور و پیشرو در صنعت شیشه سکوریت و پنجره دوجداره . مجری انحصاری شیشه تاشو GOLD ترکیه

لینک محتوا: 

irqr.ir/jam

گروه فنی مهندسی یزد جام