گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا

توضیحات:

صنعت تولید لوله های PVC-U

یکی از شرکت های نمایشگاه شهرک صنعتی یزد

لینک محتوا: irqr.ir/exofy128

گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا کیو آر کد نمایشگاه شهرک صنعتی